سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قاصدک

قاصدک عمر گران است بخند

زندگی جمله خزان است بخند

غم بیچارگی و دربدری

درعمل نیست به دهان است بخند

خاطرت هست در آن دشت به گریه گفتی

غم من بار گران است بخند

شوق من در نفس یار تداعی گردد

عمر در فکر امان است بخند

صوفی و محرم و منصور و صفات درویش

جمله یک اصل زمان است بخند

حرف من مصدری از عمر جلال الدین بود

عمر او عمر جهان است بخند