سفارش تبلیغ
صبا ویژن

محرم

یا هو

121

گر یک قدم نهی بروی دیدگان ما

ما گریه کن شویم و توروضه خوان ما

همراه استغاصه یا ابن الکریم دل

صد یا کریم میپرد از آسمان ما

دل هااست کربلا و  نمیدانم از چه رو

بوی بقیع میوزد امشب به جان ما

قلبم برای روضه زهرا گرفته است

در این عزا مگر که شده میزبان ما

امشب ببین که صاحب این روضه امده است

اتش گرفته است چنین استخان ما

محرم مبارک باد

حتما میپرسید چقدر بی ادبم که به جای تسلی تبریک میگویم اما پیروزی 72 تن بر بر آن سپاه قوی و تا خرخره مسلح تبریک دارد نه تسلیت این که از فرط عذاب قامتت خمیده شود و موهایت سپید و در عین حال ما رایت الا جمیلا بگویی تبریک دارد نه تسلیت اری این ماه پیروزی ماست

درود بر سالار شهیدان

بنده حقیر یزدان پاک

پیامبر